Chính sách bảo mật

OMTIVI ?


OMTIVI là một sản phẩm của OMTIVI TEAM, vi vậy OMTIVI TEAM sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin bảo mật của quý khách.


Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì từ bạn?


Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như tên tài khoản, họ tên, tuổi, video bạn thích.


Những dữ liệu chúng tôi thu thập nhằm mục đích phân tích và phát triển hệ thống. Không chia sẻ bất cứ dữ liệu cá nhân nào ra bên ngoài.


Quyền và nghĩa vụ của bạn trong bảo mật?


Mọi thông tin, dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị rò rỉ không thông qua chúng tôi, ví dụ như bảo mật kém.


- Mọi tài khoản vui lòng thiết lập bảo mật chặt chẽ, tăng ký tự bảo mật "mật khẩu" tránh giao dịch và tiết lộ thông tin.


Sử dụng cookie và các công nghệ?


Bạn có thể tìm hiểu để biết thêm thông tin hoặc mô tả trong chính sách nếu bạn định đặt và sử dụng cookie, theo dõi và các công nghệ tương tự để lưu trữ và quản lý tùy chọn của người dùng trên trang web, quảng cáo, bật nội dung hoặc phân tích dữ liệu người dùng và dữ liệu sử dụng. Cung cấp thông tin về loại cookie và công nghệ bạn sử dụng, lý do bạn sử dụng chúng và cách cá nhân có thể kiểm soát và quản lý chúng.